K4W

K4W verwijst naar een instrument dat zich richt op vier kerneigenschappen van de mens: kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën. Hoe verhouden die eigenschappen zich tot elkaar? En welke rol spelen die in de praktijk van alledag?

K4W is een Arbeidstoeleiding All-in organisatie en is de paraplu waaronder diverse diensten worden opgepakt en uitgevoerd. K4W ondersteunt met een persoonlijke benadering, met een aanpak die perspectieven biedt om te herpakken en aan te haken, ter bevordering van werk, omgeving en de toekomst.

K4W vervult ook een rol als sparringpartner binnen bedrijven, op het speelveld van personeel, organisatie en operationeel, om samen te werken aan ontwikkeling. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een visie voor midden- en lange termijn om het bedrijf toekomstbestendiger te maken of het opstellen van een functie bouwwerk.

Opdrachtgevers van K4W komen uit de particuliere sector, maar ook uit de non-profit sector zoals gemeenten en UWV. Opdrachten van de UWV worden uitsluitend binnen Kwdrant2work uitgevoerd.Ik kijk ernaar uit om nader kennis met u te maken.