Onze Diensten

Sparringpartner

Met K4W sparringpartner ondernemer verzekert u zich van een bereikbare, toegankelijke en neutrale professional op het gebied van personeel, organisatie en operatie. K4W sparringpartner leiderschap intern betreft een andere dynamiek en is intensiever. Sparringpartner is financieel laagdrempelig en dus geen onaangename verrassingen. U hebt er als het ware een collega bij.

Een gedreven onderneming beweegt proactief mee op de permanent veranderende markt. De opdrachtenstroom zet druk op de organisatie en de uitdaging is om de kwaliteit op de werkvloer hoog te houden, werknemers tevreden en de organisatie zelfsturend.

Een sparringpartner kan de ondernemer of leidinggevende binnen de organisatie helpen om dat te realiseren. K4W dient als klankbord om op frequente basis mee te sparren en geeft waar nodig advies of richting. Spelen er intern uitdagingen? Dat vraagt om adequaat handelen ter voorkoming van onwenselijk slepende storingen. K4W biedt oplossingen voor de korte termijn, maar zeker ook voor de lange termijn voor een meer toekomstbestendige en harmoniserende organisatie.

K4W biedt een sparringpartner die meedenkt, kritisch durft te zijn en effectief en oplossingsgericht communiceert. K4W gelooft in de kracht van sparringpartnerschap, herhaling en regelmaat, dat zorgt voor vertrouwen in de onderneming.

Voor Sparringpartner ondernemer wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van acht maanden waarbij K4W acht samenkomsten organiseert waarvan één op initiatief van de ondernemer. Voor Sparringpartner ondernemer/leiderschap intern wordt een overeenkomst aangegaan voor een gelijke periode (acht maanden), maar is intensiever waarbij elf samenkomsten worden gepland waarvan twee op initiatief van de ondernemer/leidinggevende. Een vervolgovereenkomst is iedere maand opzegbaar; de maand na opzegging geldt dan als laatste maand.

Terug naar boven

Outplacement / Arbeidstoeleiding

Outplacement / Arbeidstoeleiding zijn specialisaties binnen het recruitment van K4W. Alles heeft te maken met de arbeidstoeleidende dienst die K4W aanbiedt aan mensen die zoekende zijn, niet langer op de juiste plek zitten (werk-naar-werk-trajecten), of waar ontslag dreigt (denk aan een reorganisatie). K4W helpt u bij het vinden van een nieuwe baan of eventueel bij het opstarten van een eigen bedrijf. Soms is het nodig eerst te beginnen bij het opvangen en verwerken van de klap van het ontslag, de rouwverwerking, die een ontslagproces nu eenmaal met zich meebrengt. Dit is een onderdeel dat zeer serieus genomen wordt om eventuele belemmering en storingen te voorkomen en de weg vrij te maken om proactief aan de slag te kunnen in de samenwerking naar nieuw werk. K4W gaat door tot aan plaatsing en ondersteuning op de nieuwe werkplek.

Terug naar boven

Payroll

K4W denkt graag met u als werkgever mee en biedt daarom ook payrolling aan. Dit betekent in de praktijk dat u het juridisch en administratief werkgeverschap volledig uitbesteedt aan K4W en hun professionele backoffice medewerkers.

Alle administratieve zaken zoals salarisadministratie, pensioenopbouw en loonbetalingen, arbeidsovereenkomsten worden gedaan door K4W, uw complete werkgeverschap wordt verzorgd. U bent als feitelijke werkgever dus compleet ontzorgd en er is voor u altijd één aanspreekpunt. Het enige wat u nog zelf doet is mensen werven die bij u en uw bedrijf passen en het regelen van de dagelijkse aansturing in de praktijk van alle dag op de werkvloer.

Bij Payrolling werkt u met vaste mensen, met flexibele contracten tot 5½ jaar voor een all-in uurtarief dat lager is dan de gebruikelijke uitzendtarieven. K4W regelt de salarissen, doet de werkgeversafdrachten, regelt de pensioenopbouw, draagt zorg bij ziekte en reduceert uw personeelsadministratie tot uren-invoer en één factuur. Zo creëert u ruimte voor een maximale focus op mens en economie binnen uw bedrijf. Tot 5 ½ jaar flexibele contracten mogelijk.

Meer informatie over certificaten, garanties en zekerheden

Terug naar boven

Re-integratie

De re-integratie betreft het terugkeren naar werk. Verschillende achtergronden vormen een reden om re-integratie van K4W in te zetten. Bijvoorbeeld: door langdurige ziekte kan het huidige werk niet meer uitgevoerd worden, noodzakelijk is dan terugkeer in een andere functie bij de huidige werkgever (1e spoor) of bij een andere werkgever (2e spoor).

Re-integratie spoor 2
K4W biedt deskundige ondersteuning bij het vinden van ander passend werk buiten het huidige bedrijf voor de werknemer, die door langdurige ziekte zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren. Die ondersteuning is per definitie maatwerk.
K4W combineert professionele coaching met praktische instrumenten en gedegen kennis van de arbeidsmarkt. Het doel is de kortste weg naar duurzaam werk. Re-integratie is een route die nog al wat onbekendheid geniet, het is vooral van belang voor de werkgever vanwege zijn re-integratieverplichtingen ten aanzien van de zieke medewerker, vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Het UWV verwacht dat werkgever en werknemer er samen alles aan doen om passend werk te vinden.

Terug naar boven

Ziekteverzuim

Belangrijk herstellen met aandacht en begrip voor elkaar.

Terug naar boven

Arbeidscoaching (jobcoaching)

Een mooie baan gevonden? Samen met u zorgt K4W ervoor dat het goed gaat zodat je de baan voor langere tijd kunt houden. De deskundige ondersteuning die daarbij geboden wordt, is heel persoonlijk: de arbeidscoach kijkt, denkt en werkt mee met jou als werknemer en met je werkgever, om samen na te gaan wat nodig is voor jou op de werkplek. Wat kun jij (capaciteiten profiel) en wat verlangt de werkgever van jou als nieuwe medewerker (eisenprofiel). K4W gaat er samen met jou voor zorgen dat jij je op je plek voelt op de nieuwe werkplek. Het voelt als het ware als je nieuwe thuis. Je kunt het goed vinden met collega's en andersom waarderen zij jou als collega. Je slaagt erin om je eigen werkdoelen overeind te houden, maar houd daarbij rekening met je collega's die natuurlijk ook hun eigen belangen hebben. Ook helpt K4W je bij meer praktische zaken, zoals het maken van planningen, het durven stellen van vragen en het opstellen van persoonlijke doelen.

Opdrachten jobcoaching UWV worden uitsluitend binnen Kwdrant2work uitgevoerd. K4W werkt met opgeleiden van laag tot hoog, verder te noemen specialisaties zijn ADHD, autisme, lichamelijk of psychische verminderden en burn-outs.

Terug naar boven

Trainingen

Sollicitatietraining:

Het maken van een sollicitatiebrief en een CV, vacatures lezen en beoordelen op geschiktheid, een netwerk op zetten en je presenteren. Kortom: praktisch en toegespitst op de lastige onderdelen hierbij.

Communicatietraining*:

Communicatie op de werkvloer of in het dagelijks leven: soms makkelijk maar vaak ook lastig. Wat gebeurt er met jezelf en met die ander bij het communiceren met elkaar of in een team. Hoe ga jij om met het ontvangen van kritiek en het accepteren van leidinggevenden. Op welke manier communiceer jij, wat is jouw communicatiestijl. En wat betekent communicatie als je het levende visitekaartje bent van het bedrijf waar je werkt.

Hoe om te gaan met ongewenst of agressief gedrag op je werk*:

Omgaan met agressieve klanten in de zorg of in het vervoer? Wat accepteer ik wel en wat niet en hoe zeg ik dat dan. Leer de effectieve lichaamstaal om grenzen aan te geven. Er wordt in deze trainingen veel geoefend met praktijk situaties.

Weerbaarheidstraining (assertiviteitstraining):

Hoe vraag ik iets op mijn werk of hoe zeg ik mijn mening of dat ik het er niet mee eens ben. Hoe ga ik om met ‘grensoverschrijdende grapjes en geintjes’ (pestgedrag) op de werkvloer. Hoe kom ik op voor mijn eigen belang, rekening houdend met de belangen van collega’s en het bedrijfsbelang. Allemaal onderdelen in de training: goed op komen voor jezelf. Lastige onderwerpen op een goede manier leren bespreken, voordat frustratie opstapelt en je er ziek van wordt.

*De training communicatie in combinatie met omgaan met agressie kan een onderdeel zijn voor een chauffeursdag in het kader van de opleiding code 95. Informeer naar de mogelijkheden.

*Bij meerdere trainingen kan een trainingsacteur of gebruik van camera worden ingezet.

Terug naar boven

Arbeidsanalyse

De arbeidstoeleiders van K4W zijn opgeleid en gecertificeerd en werken volgens een Methodische Arbeidsanalyse Systematiek. Capaciteiten van de (toekomstige) werknemer en de eisen die nodig zijn voor een bepaalde functie kunnen zorgvuldig worden vastgesteld om tot een juiste match te komen. De verkregen informatie geeft een goed zicht op vaardigheden, knelpunten en leerpunten. Zo kan doelgericht training/coaching worden ingezet. De Methodische Arbeidsanalyse Systematiek is toepasbaar op alle niveaus.

Terug naar boven